O projektuTento výzkum byl podpořen z prostředků Technologické Agentury ČR, programu OMEGA, projektu č. TD03000195.

Projekt vznikal ve spolupráci Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu teorie a informace AV ČR.

Název projektu: Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlechCíle a přínos projektu

Tento projekt se soustředí na informovanost řidičů a jejich výcvik v užívání asistenčních systémů. Má přispět k lepšímu pochopení, jak systémy fungují, jaká mají omezení a jak je správně užívat. Tím by mělo dojít ke snížení přeceňování systémů a posílení odpovědnosti řidiče.

V současnosti jsou do automobilů instalovány rozličné asistenční systémy, které mohou mít různý dopad na dopravní bezpečnost. Přítomnost asistenčních systémů může vést nejen ke zvýšení komfortu při jízdě, ale také ke zvýšení subjektivní bezpečnosti řidiče (tj. spoléhání se na systém), snížení pozornosti a nevěnování se řízení.

Mezi základní faktory, které řidiči zvažují při koupi vozidla, patří kvalita / spolehlivost, bezpečnost a komfort. Asistenční systémy se dotýkají všech těchto oblastí.

Hlavním cílem našeho projektu bylo popsat proces a míru adaptace člověka na asistenční systémy určené řidičům v motorových vozidlech, a to zejména z pohledu dopravní bezpečnosti. Záměrem bylo pokrýt problém jak z pohledu jednotlivce (řidiče), tak z pohledu společnosti (zejména ochrany zdraví a dopravní bezpečnosti). V širším kontextu pak bylo cílem vyvinout nástroj pro prevenci, výcvik a vzdělávání řidičů, které zvýší akceptaci těchto systémů, zlepší pochopení jejich funkčnosti a limitů a zabrání jejich přeceňování na poli dopravní bezpečnosti z pohledu řidiče.

Řešitelé projektu

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Vedoucí projektu a odborný garant.
Je vedoucím Katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Zajímá se dopravní psychologii, městskou mobilitu a pěší dopravu.

matus.sucha@upol.cz

 

Mgr. et Bc. Veronika Hamerníková, Ph.D.

Zpracovala písemné výstupy projektu (Metodiku, doporučení pro prodejce a autoškoly). Zabývá se psychologií v oblasti dopravy, výchovy a vzdělávání

psycholozka.brno@seznam.cz

 

Mgr. Lucie Viktorová

Měla na starost technickou realizaci, zpracování a vyhodnocení výzkumů s řidičskou populací. Je interní doktorandkou na Katedře psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Zajímá se o testy a testování ve všech podobách.

lucie.viktorova@upol.cz

PhDr. Romana Mazalová, Ph.D.

Jejím úkolem byla propagace projektu a tvorba scénáře úvodního videa. Je odbornou asistentkou na Katedře psychologie Univerzity Palackého v Olomouci.

romana.mazalova@upol.cz

 

Dr. Ing. Jiří Plíhal

V rámci projektu realizovat výzkum ADAS v experimentálním vozidle. Je odborným zaměstnancem Ústavu technologie a automatizace Akademie věd ČR

plihal@utia.cas.cz

Publikace a výstupy

  • Interaktivní výukový a nácvikový materiál pro řidiče
  • Metodika pro výcvik a vzdělávání řidičů v oblasti užívání asistenčních systémů řidiči ve vozidlech
  • Manuál pro prodejce vozidel
  • Manuál pro instruktory autoškol

Kontakt

Pro další informace k projektu či jeho jednotlivým součástem můžete využít kontakty na jednotlivé členy řešitelského týmu.

Vedoucí projektu:
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.,
Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouc, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

E-mail: matus.sucha@upol.cz
Tel.: + 420 585 633 502