ADAPTIVNÍ TEMPOMAT - ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC)Systém sleduje vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla a umožňuje udržovat přednastavenou vzdálenost od něj a/nebo zvolenou konstantní rychlost jízdy.

Některé alternativní názvy

(Intelligent Cruise Control, inteligentní tempomat), DCA (Distance Control Assist, asistent kontroly vzdálenosti), DRCC (Dynamic Radar Cruise Control)

Zdroj: www.skoda-auto.cz

Video

Jak funguje

Pomocí radaru systém sleduje vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla a umožňuje udržovat přednastavenou vzdálenost od něj a/nebo zvolenou konstantní rychlost jízdy. Systém ovládá motor a brzdy tak, aby mohl automaticky zrychlovat nebo zpomalovat, podle potřeby. Automobil pak automaticky přibrzdí, pokud se provoz zpomalí, a opět zrychlí, jakmile je cesta volná. Přednastavená vzdálenost je měřena radarovým snímačem umístěným v přední masce vozu. Řidič může v případě nutnosti převzít znovu plnou kontrolu nad vozidlem, a to sešlápnutím rychlostního pedálu, sešlápnutím brzdového pedálu nebo deaktivací systému pomocí spínače.

Mezi výhody používání ACC lze zařadit skutečnost, že systém nutí řidiče aktivně používat blinkry při objíždění anebo změně směru, čímž je jejich jízda ostatním řidičům srozumitelnější. Předchozí výzkumy zjistily, že řidiči, kteří používají ACC, méně často mění jízdní pruhy. Řidiči vozidel vybavených ACC mají tendenci jezdit nižší rychlostí, méně brzdit i zrychlovat. Jízda je defenzivnější a klidnější, s poklesem rizikových situací.

Kdy nefunguje

systém zpravidla nedetekuje stacionární a malé objekty. Nemusí zareagovat na odstavený automobil, prvky sloužící ke zklidnění dopravy nebo kruhový objezd (typicky se vozidlo vybavené ACC před kruhovým vozidlem automaticky rozjede, jakmile vozidlo před ním opustí prostor před vozem). Může přehlédnout cyklisty, motocyklisty, chodce či zvířata. Může být méně efektivní za některých světelných a klimatických podmínek (tma, oslnění, sníh, mlha). Některé verze systému nejsou aktivní při rychlostech nižších než 30 km/h. Nelze jej tak využít např. v obytných zónách. Schopnost detekovat vozidlo v provozní vzdálenosti lze pouze z čelní strany vozidla.

Rizika

  • Systém neregistruje vozidlo stojící před křižovatkou anebo odstavené při krajnici. Také není účinný při dojíždění k okružní křižovatce nebo koloně vozidel.
  • Vozidla vybavená tímto systémem mohou jet odlišným a pro ostatní řidiče nepředvídatelným stylem jízdy.
  • Rozjezd vozidla na dálnici může být příliš pozvolný.
  • Systém řidiči nedovolí přibližovat se ve velké rychlosti ke vpředu jedoucímu automobilu, systém začne automaticky brzdit. Platí to i v situaci, kdy vpředu jedoucí vozidlo odbočuje.
  • Vozidlo automaticky brzdí při objíždění chodců či cyklistů anebo při předjíždění, pokud se objeví vozidlo v protisměru.
  • Brždění systému může být náhlé a prudké. Při jízdě za vozidlem vybaveným ACC je nutné dodržovat dostatečnou vzdálenost.