HLÍDÁNÍ SLEPÉHO ÚHLUSystém sleduje přítomnost vozidel v přilehlých jízdních pruzích, která vjíždějí do oblasti slepého úhlu.

Zdroj: www.skoda-auto.cz

Jak funguje

Jestliže řidič začne přejíždět do pruhu, ve kterém již jede jiné vozidlo, rozsvítí se světelná kontrolka (typicky na vnějším zpětném zrcátku), ozve se varovný signál a následně se aktivují brzdy na opačné straně vozidla tak, aby byl vůz naveden zpět do stávajícího jízdního pruhu. Systém je uživatelsky nenáročný, a přitom má výrazný vliv na dopravní bezpečnost.