SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘED ČELNÍ SRÁŽKOU (FCW)Systém varuje před nebezpečím kolize, případně se automatickým bržděním snaží kolizi zabránit či minimalizovat její následky.

Některé alternativní názvy

IBA (Intelligent Brake Assist, inteligentní brzdový asistent), FCW (Forward Collision Warning), CAS (Collision Avoidance System, bezpečnostní systém pro předcházení kolizím), FCM (Forward Collision Mitigation), Front Assistant, Front Assist, Automatic Emergency Braking (AEB)

Video

Jak funguje

Systém pomocí kamery nebo radaru monitoruje a analyzuje rychlost přibližování se k vpředu jedoucímu vozidlu. V případě, že vyhodnotí riziko, řidiče varuje a / nebo aktivuje brzdy. Některé systémy této skupiny jsou schopny detekovat i přítomnost chodců v jízdní dráze a automaticky před kolizí s nimi zabrzdit. Systém je užitečný převážně v situacích, kdy vpředu jedoucí vozidlo náhle zabrzdí. Systém pak dokáže zareagovat dříve než řidič.

Kdy nefunguje

Kamerový systém je méně efektivní v noci, při oslnění sluncem či jiným vozidlem apod. Některý systém může přehlédnout chodce, cyklisty nebo zvěř na vozovce. Některé systémy reagují pouze na pohyblivé objekty, nikoli na stacionární. Nezareagují pak např. na vozidlo odstavené v jízdním pruhu.

Rizika

  • Brždění systému je někdy příliš prudké. Za nepříznivých klimatických podmínek nelze vyloučit riziko smyku.
  • Zvuk signálu může být pro některé řidiče příliš intenzivní. Je třeba nenechat se tímto pípnutím znejistit a nezačít zmatkovat.
  • Mohou se objevit plané poplachy, při nichž se systém aktivuje, ačkoli má řidič situaci pod kontrolou. Typicky se to může stát v situaci, když automobil začne samovolně zpomalovat za vozidlem, které odbočuje.
  • Automatické zpomalení se také může objevit při předjíždění, kdy řidič akceleruje ještě ve svém jízdním pruhu. Jakmile se však vpředu jedoucímu vozu příliš přiblíží, jeho vozidlo začne brzdit. Takové situace mohou být nesrozumitelné i vzadu jedoucím řidičům.
  • Někteří řidiči se mohou na systém příliš spoléhat a polevit v pozornosti. Při řízení pak mají tendenci věnovat se dalším činnostem, které s řízením nesouvisí. Hrozí zvýšené riziko monotonie.