AUTOMATICKÁ DÁLKOVÁ SVĚTLA – FRONT LIGHT ASSIST (FLA)Systém automaticky zapíná a vypíná dálkové světlomety podle aktuální dopravní situace.

Některé alternativní názvy

Automatic High Beam, Dynamic Light Assist, Intelligent Light Assistant (ILA)

Zdroj: www.skoda-auto.cz

Jak funguje

Systém automaticky rozsvítí dálková světla, např. při rychlosti vyšší než 60 km/h a za nepříznivých světelných podmínek. Při přiblížení se ke vpředu jedoucímu vozidlu, anebo objeví-li se protijedoucí vozidlo, systém naopak dálková světla automaticky ztlumí, aby nedošlo k oslnění ostatních účastníků silničního provozu. I při aktivovaném systému může řidič přepínat mezi potkávacími a dálkovými světly manuálně. Systém umožňuje řidiči více se soustředit na sledování dopravní situace.

Kdy nefunguje

(a je nutno přejít na ruční ovládání dálkových světel): při nepříznivých světelných a klimatických podmínkách jako jsou tma, silný déšť nebo sněžení, v ostrých zatáčkách, při prudkém klesání nebo stoupání, v blízkosti silně reflexních ploch, v blízkosti špatně osvětlených účastníků silničního provozu (např. cyklistů) anebo při jízdě v hůře osvětlených obcích. Kamera může mít omezenou funkčnost, pokud není čisté čelní sklo.

Rizika

  • Systém někdy reaguje s prodlevou, což způsobuje nechtěné oslnění ostatních účastníků provozu.
  • Někdy systém automaticky přepne na potkávací světla, ačkoli se žádné vozidlo neblíží, když mylně považuje osvícené objekty u silnice (např. patníky) za vozidla.