DETEKCE ÚNAVY ŘIDIČESystém snižuje riziko dopravní nehody způsobené únavou či usnutím při řízení.

Některé alternativní názvy

Driver Alert, Driver Activity Assistant, Driver Monitoring System (DMS)

Zdroj: www.skoda-auto.cz

Jak funguje

Systém analyzuje chování řidiče v době prvních patnácti minut jízdy. Zaměřuje se především na způsob ovládání volantu. Na základě zkušenosti lze detekovat rozdíly v zásazích do řízení u unaveného a neunaveného řidiče. Unavený řidič se opakovaně dopouští nechtěných zásahů, řídí strnule, rychlé zásahy jsou provedeny s velkou amplitudou. Monitorováním chování řidiče systém automaticky vyhodnocuje míru jeho únavy, a pokud vyhodnotí, že je řidič unaven, vizuálním či auditivním signálem mu doporučí, aby si udělal pauzu.

Kdy nefunguje

Systém není schopen spolehlivě vyhodnotit míru vyčerpání řidiče, pokud řidič během jízdy zastaví a vypne zapalování, pokud řidič zastaví, odepne bezpečnostní pás a otevře dveře anebo pokud řidič zastaví na dobu delší než patnáct minut. Systém může řidiče chybně upozorňovat na únavu, pokud výrazně změní styl řízení. To může nastat například v situaci, kdy řidič po delší jízdě po dálnici sjede na komunikaci nižší třídy, kde je nucen častěji manévrovat volantem, dále při sportovním stylu jízdy, za nepříznivých klimatických podmínek a při špatném stavu vozovky.

Rizika

  • Někdy systém řidiče upozorňuje na únavu, i když unaveni nejsou.
  • Někdy systém řidiče na únavu neupozorní, ačkoli jsou velmi unavení.