ASISTENT PŘI ZMĚNĚ JÍZDNÍHO PRUHU (LDW)Systém prostřednictvím multifunkční kamery sleduje, zda řidič neopouští svůj jízdní pruh bez znamení o změně směru jízdy.

Některé alternativní názvy

Asistent pro jízdu v pruzích, LDP (Lane Departure Prevention, systém prevence vyjetí z pruhu), LDWS (Lane Departure Warning System), LKS (Lane Keeping System), Lane Assistant, Lane Assist.

Zdroj: www.skoda-auto.cz

Jak funguje

Systém sleduje, zda automobil nevybočuje z jízdního pruhu. Pokud vozidlo vybočuje a řidič nepoužije příslušné směrové ukazatele, systém řidiče nejdříve varuje vizuálním či zvukovým signálem, poté zahájí automaticky korekci řízení (např. jemným přibrzděním kol na jedné straně). Systém může být aktivní až od určité rychlosti (např. od rychlosti 65 km/h). Tento systém byl primárně navržen pro jízdu po dálnicích a silnicích vyšší třídy s dobrou kvalitou vodorovného značení. Systém je schopen rozpoznat plnou i přerušovanou čáru.

Kdy nefunguje

Systém nelze využít, pokud komunikace není vybavena dobře viditelným značením. Nefunguje, např. jsou-li vodící čáry skryté pod sněhem nebo listím. Je také limitován světelnými podmínkami, má omezené použití za šera či za tmy. Systém je neaktivní, pokud je zapnutá směrovka na stejnou stranu, kde se nachází vodorovná vymezovací čára, a pokud rychlost jízdy klesne pod 65 km/h.

Rizika

  • Systém pípá při přejíždění jakékoli čáry na silnici. Někdy reaguje i na pouhou prasklinu na vozovce.
  • Systém reaguje zmateně, pokud se na komunikaci objeví více čar, např. kvůli zúžení komunikace nebo končí-li zařazovací pruh.
  • Systém nedokáže rozpoznat záměrnou jízdu mimo určenou část jízdního pruhu, např. na komunikacích, kde jsou vyjeté koleje a řidiči se kvůli bezpečnosti drží při straně.
  • Akustický signál systému může být pro někoho příliš hlasitý. Je třeba nenechat se tímto pípnutím znejistit a nezačít zmatkovat.
  • Někteří řidiči se mohou na systém příliš spoléhat a polevit v pozornosti. Při řízení pak mají tendenci věnovat se dalším činnostem, které s řízením nesouvisí. Hrozí zvýšené riziko monotonie.